ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE ... (MAZERET SINAVI HK.)

Duyurular

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE ... (MAZERET SINAVI HK.)

  •  26 Mayıs 2022 Perşembe
  •  47 Görüntüleme
  •  Yazdır

Mazeret Sınavları Hk.

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği MADDE 26 (f) bendinde; "Mazeret sınavı; geçerli mazeretinden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler mazeret belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe sunarlar. Mazeretleri yerinde bulunan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınav dışındaki sınavlarda mazeret kabul edilemez. Mazereti olan bir öğrenci ara sınavlara giremez, girse dahi aldığı not iptal edilerek o ders için açılan mazeret sınavına katılır. Bu sınavdan aldığı not ara sınav notu olarak kabul edilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez." denilmektedir.

Üniversitemiz akademik birilerinde verilmekte olan 5/i statüsündeki zorunlu dersler ile enformatik kapsamındaki derslerin sınavları online olarak yapılmakta ve bu sınavlarla ilgili öğrencilerin mazeret talepleri de yukarıda zikredilen yönetmeliğin ilgili maddesine göre yürütülmektedir.

Ancak bu sınavlarla ilgili, öğrencilerin mazeret talep gerekçelerinin genellikle teknik ve altyapı ile ilgili problemler olduğu ve sistemden kaynaklı sebeplerle sınava giremediklerini iddia ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin bu taleplerini üniversitemiz çeşitli birimlerine yaptıkları ve akademik birimlerimiz arasında farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır.

24.05.2022 tarih 01 nolu Eğitim Komisyonu Toplantısında alınan karar gereğince, bu kapsamdaki dersler için tüm birimlerimizde ortak uygulama yapılabilmesi ve izlenecek yolun belirlenmesi için mazeret talep ve değerlendirme usulünün aşağıdaki süreçler izlenerek yürütülmesi ve bu süreçte izlenecek yolun, online sınav sisteminde, UZEM sisteminde ve Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrencilere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.


Online sınavlar için mazeret sınavı taleplerinde:

1. Öğrenci, yapılan online sınavı takiben 1 hafta içerisinde kayıtlı olduğu bölüme mazeretini belirten dilekçe ile başvurur,

2. Mazeret teknik hususlarla ilgili ise akademik birim değerlendirme yapmadan önce resmi yazı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan öğrencinin sunduğu mazeretin teknik olarak incelenmesini ve bir teknik rapor hazırlanmasını talep eder,

3. Teknik rapora göre online sınava süresi içerisinde girmeyen veya sistemi hatalı kullanmak gibi öğrenci kaynaklı hatalar (kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi, internet kesintisi vb.) mazeret sınavı sebebi sayılmayacaktır, Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu :BSV6152NLV Pin Kodu :10472 Belge Takip Adresi : https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5695&eD=BSV6152NLV&eS=166693 Bilgi için: Rıdvan AÇIKEL Unvanı: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Adres:Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/Türkiye Telefon:(0356)252 16 19 Faks:(0356)252 15 12 e-Posta:ogrenci@gop.edu.tr Web:ogr.gop.edu.tr Kep Adresi:gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr 2/3

4. Teknik rapora göre, online sınav sisteminden kaynaklı bir problemden dolayı sınavı gerçekleştirememiş olan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilir ve bu karar bilgi amaçlı öğrenciye ve mazeret sınavı yapması için ders sorumlusu öğretim elemanına ulaştırılır,

5. Ders sorumlusu öğretim elemanı akademik birimin belirlediği gün ve saatte yüz yüze mazeret sınavını gerçekleştirir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.