Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

  • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
  • Tanıtım

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim programıdır. 

Günümüz iş yaşamının, büro ve ofis hizmetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi için yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini en iyi şekilde kullanan ve bu alanda gerekli bilgi ve becerilerle donanmış büro yöneticisi, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda çalışabilecek nitelikte elemanlara ihtiyacı vardır. Bu bölüm öğrencilere, etkin iletişim berecileri, zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürü, bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanmak, iyi iletişim kurabilmek gibi birçok kazanımların edinilmesini sağlamaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.