Hukuk Bölümü

  • Hukuk Bölümü
  • Tanıtım

Hukuk bölümleri, toplum içerisindeki ilişkileri sağlıklı yürütebilmek amacıyla kurulan devlet sistemini ve yine bu ilişkiler sırasında çıkan sorunları ve anlaşmazlıkları çözebilmek için konulan yasaları düzenleyen bireyler yetiştirmektedir. Aynı zamanda bu yasaların uygun hale getirilmesi, denetlenmesi ve en önemlisi toplumun değer ve normlarına göre bu yasaların düzenlenmesi hususunda duyarlı bireylerin yetişmesinde rol alan önemli birimlerdir. 

Hukuk ve adalet hizmetleri sektöründe yer alan adli ve idari yargı organları başta olmak üzere çeşitli mahkemelere, icra dairelerine, Adalet Bakanlığı ile diğer sektör işverenlerine ihtiyaç duydukları kaliteli ara elemanları sağlamaktadır. Hukuk bölümünde hukuk derslerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, insan ilişkileri, meslek etiği gibi birçok disipline konu olan dersler de verilmektedir.

 

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.