Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

Değerli Öğrencilerimiz,


Okulumuz, adalet hizmetleri alanında aranılan eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 25.12.2014 tarihinde kurulmuş olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılında “Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri’’ programı ile öğrencilere yeni fırsatlar sunmak istemektedir.

Okulumuz eğitim-öğretim hayatına yeni başlamış genç bir kurum olmakla birlikte üniversitemizin çeyrek yüzyıldır sahip olduğu akademik ve kurumsal kültüründen ve Tokat ilinin fırsatlarından en iyi şekilde yararlanma potansiyeline sahiptir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünün programın hazırlanmasında öncelikle evrensel mesleki standartlar ve yeterlikler, çağdaş yaklaşımlar ve T.C. Adalet Bakanlığının personel eğitimine yönelik tecrübelerinden yararlanılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülen ve 2017 yılının sonunda beşi yerli, üçü yabancı ortağın katkılarıyla tamamlanan Avrupa Birliği Ulusal Ajans destekli “Cezaevi Personelinin Mesleki Yeterliklerinin İyileştirilmesi ve Sosyal Gelişimlerinin Desteklenmesi Projesi” (prisonstaff-project.eu) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünün hem felsefesinin hem de ders programının hazırlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan, eğitim alacak değerli öğrencilerinizin mesleğin sorunlarına ve çözümlerine en iyi şekilde hakim olan bir kadronun ev sahipliğinde eğitim alacaklarını bilmelerini istiyorum.

Okulumuzun Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünde alacağınız eğitimle, başta adalet bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilecek yeterliliğe sahip profesyoneller olarak yetişmenizi hedefliyoruz. Mezuniyet sonrası; Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt kâtibi, icra kâtibi, infaz koruma memuru, ceza infaz kâtibi, yazı işleri müdürü ve cezaevi müdürlüğü gibi çeşitli kademelerde görev alabileceksiniz. Ayrıca özel sektörde de kurumların ihtiyaçlarına göre farklı pozisyonlarda çalışma fırsatı bulabileceksiniz.

Şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şimdiden sizlere verimli, keyifli ve başarı dolu bir eğitim diliyor, dört gözle sizleri bekliyoruz.

 

                                  Prof. Dr. Tahsin İLHAN

                      Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.