Tanıtım

TANITIM

Günümüzde her alanda olduğu gibi, hukuk ve adalet alanında da küreselleşmenin etkileri olduğu açık olarak görülmektedir. Adalet hizmetlerinin uygulamalarına hakim, bu alanın gelişmelerini takip edebilen, gerekli teknolojileri kolaylıkla kullanabilen çalışanlara gerek özel sektörde gerekse Adalet Bakanlığı’na ait kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulmaktadır.

Okulumuz, hukukun temel bilgilerine ve meslek için gerekli olan temel uygulama ve deneyimlere sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olup öğrenim süresi iki yıldır. Programları başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler; dikey geçiş sınavına girerek Hukuk Fakültelerinde ve Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenimine devam edebilme hakkına sahiptirler.

Adalet hizmetlerindeki aranılan eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 25.12.2014 tarihinde kurulan okulumuz 2018-2019 eğitim öğretim yılında “Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri’’ programı ile öğrencilere yeni fırsatlar sunmak istemektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu mesleki hayata hızla uyum sağlayabilecek yüksek performans gösterebilecek, özel sektörde ve adalet bürokrasisinde çalışabilecek yeterliliğe sahip profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz; Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt kâtibi, icra kâtibi, infaz koruma memuru, ceza infaz kâtibi, yazı işleri müdürü ve cezaevi müdürlüğü gibi çeşitli kademelerde görev alabilecektir.

Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenim giriş sınavları sonucunda ilgili eğitim öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Mezunlarımıza Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. Maddesinin (a) bendinde belirtilen ön lisans diploması verilir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.