Misyon ve Vizyon

MİSYON

Çağdaş bilimsel veriler ışığında teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak farklılıkları zenginlik kabul eden, yaratıcı ve pozitif düşünceyi önceleyen, birikimini toplum yararına kullanan, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf eden; Ülkemizdeki Hukuk ve Adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilen bireyler yetiştirmek amacıyla adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.


VİZYON

Ülkemizin hukuk ve adalet alanlarında eleman yetiştiren en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmak başlıca hedefimiz olup, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, çağın ihtiyaçlarını algılayan, ülke planlarını ön planda tutan temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, adalet düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, Adalet Meslek Yüksekokulu olabilmektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.